Què és una VPN?

VPN són les sigles de xarxa privada virtual, que és una tecnologia que ens permet simular que estem en una xarxa local, com, per exemple, la de la nostra empresa, encara que estiguem en una altra ubicació mentre estiguem connectats a internet. La comunicació normalment es realitzarà encriptada fins a la xarxa local de destí…