Què és la ciberseguretat?

Avui dia, escoltem el terme ciberseguretat de manera bastant habitual en els mitjans de comunicació ja que constantment apareixen notícies sobre fugides de dades, atacs informàtics, regulacions de privacitat, virus massius, etc. i és que la tecnologia té cada vegada més rellevància a les nostres vides. Per això, avui farem una breu aproximació al concepte…